Preview

Информатика

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Гецэвіч Ю.С., Лабанаў Б.М., Пакладок Д.А. ФАНЕТЫЧНАЯ І АЛАФОННАЯ АПРАЦОЎКА ТЭКСТУ Ў СІНТЭЗАТАРЫ БЕЛАРУСКАГА І РУСКАГА МАЎЛЕННЯ ДЛЯ МАБІЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАЎ. Информатика. 2014;(2):25-35.

For citation:


Hetsevich Yu.S., Lobanov B.M., Pokladok D.A. PHONETIC AND ALLOPHONIC TEXT PROCESSING IN BELARUSIAN AND RUSSIAN SPEECH SYNTHESIZER FOR MOBILE PLATFORMS. Informatics. 2014;(2):25-35. (In Russ.)

Просмотров: 234


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-0301 (Print)
ISSN 2617-6963 (Online)