Preview

Информатика

Расширенный поиск

АЛГАРЫТМЫ ІДЭНТЫФІКАЦЫІ РЭПЛІК СА СЛОВАМІ АЎТАРА Ў ЭЛЕКТРОННЫХ ТЭКСТАХ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Аннотация

Разглядаюцца асноўныя этапы стварэння аўтаматызаваных алгарытмаў для ідэнтыфікацыі рэплік зустаўкамі слоў аўтара, прапаноўваецца іх дапрацоўка ў мованезалежным напрамку. Прыводзяцца вынікі ацэнкі працы распрацаваных мадэляў на трэніровачным і тэставым тэкстах з дакладнасцю ў тэрмінах сярэдняй гарманічнай меры больш за 90 %.

Об авторах

Ю. С. Гецэвіч
Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі
Беларусь


Т. І. Окрут
Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі
Беларусь


Б. М. Лабанаў
Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі
Беларусь


Список литературы

1. Гецэвіч, Ю.С. Аўтаматызаваная апрацоўка сімвальных выразаў у тэкстах для сістэмы сінтэзу беларускага маўлення / Ю.С. Гецэвіч // Інфарматыка. – 2011. – № 4. – С. 82–93.

2. AlchemyAPI Interactive Text Analysis Demo // AlchemyAPI [Electronic resource]. –2013. – Mode of access : http://www.alchemyapi.com/api/demo.html. – Date of access : 23.07.2013.

3. Quotations Extraction // AlchemyAPI [Electronic resource]. – 2013. – Mode of access :http://www.alchemyapi.com/api/entity/quotations.html. – Date of access : 23.07.2013.

4. Assignment of Character and Action Types in Folk Tales / P. Lendvai [et al.] // Formalising Natural Languages with NooJ : Selected Papers from the NooJ 2010 Intern. Conf. / eds.

5. Z. Gavriilidou, E. Chatzipapa, L. Papadopoulou, M. Silberzstein. – Greece: Democritus University of Thrace, 2010. – P. 102–111.

6. Jurić, T. Direct Speech Recognition in Text / T. Jurić, M. Stupar, D. Boras // Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 Intern.


Рецензия

Для цитирования:


Гецэвіч Ю.С., Окрут Т.І., Лабанаў Б.М. АЛГАРЫТМЫ ІДЭНТЫФІКАЦЫІ РЭПЛІК СА СЛОВАМІ АЎТАРА Ў ЭЛЕКТРОННЫХ ТЭКСТАХ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ. Информатика. 2014;(1):68-76.

For citation:


Hetsevich Y.S., Okrut T.I., Lobanov B.M. ALGORITHMS FOR IDENTIFICATION OF CUES WITH AUTHORS’ TEXT INSERTIONS IN BELARUSIAN ELECTRONIC BOOKS. Informatics. 2014;(1):68-76. (In Russ.)

Просмотров: 794


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-0301 (Print)
ISSN 2617-6963 (Online)